Typography

Utilities for controlling the font size of an element.

Alternative text to describe image.

Usage

Control the font size of an element using the .text-{size} utilities.

.text-xs

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-sm

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-base

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-lg

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-2xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-3xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-4xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-5xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

.text-6xl

The quick brown fox jumped over the lazy dog.

Colors

Primary

.bg-primary

Gray-200

.bg-gray-200

Gray-900

.bg-gray-900

Black

.bg-black

Buttons

.button

Learn More

.button .button--secondary

Learn More

Blocks

Text block

Kvalitet med god eftersmak

Vårt största fokus är kvalitet och hållbarhet i alla prisklasser och led. Vi anser att det ska löna sig med erfarenhet och engagemang vid framställningen av vin. Vi tror helt enkelt på riktigt bra viner som smakar gott men som också lämnar en god eftersmak – både i gom och sinne! Vi arbetar hängivet för att en övervägande del av våra viner ska vara certifierade som hållbara, ekologiska eller etiska, vilket kommer att visa sig tydligt i märkningen av våra viner.

Vi arbetar hängivet för att en övervägande del av våra viner ska vara certifierade som hållbara, ekologiska eller etiska, vilket kommer att visa sig tydligt i märkningen av våra viner. Vårt största fokus är kvalitet och hållbarhet i alla prisklasser och led. Vi anser att det ska löna sig med erfarenhet och engagemang vid framställningen av vin. Vi tror helt enkelt på riktigt bra viner som smakar gott men som också lämnar en god eftersmak – både i gom och sinne!

Media text block

Ansvarstagande importör

Vårt största fokus är kvalitet och hållbarhet i alla prisklasser och led. Vi anser att det ska löna sig med erfarenhet och engagemang vid framställningen av vin. Vi tror helt enkelt på riktigt bra viner som smakar gott men som också lämnar en god eftersmak – både i gom och sinne! Vi arbetar hängivet för att en övervägande del av våra viner ska vara certifierade som hållbara, ekologiska eller etiska, vilket kommer att visa sig tydligt i märkningen av våra viner.

alternative text

Ansvarstagande importör

Vårt största fokus är kvalitet och hållbarhet i alla prisklasser och led. Vi anser att det ska löna sig med erfarenhet och engagemang vid framställningen av vin. Vi tror helt enkelt på riktigt bra viner som smakar gott men som också lämnar en god eftersmak – både i gom och sinne! Vi arbetar hängivet för att en övervägande del av våra viner ska vara certifierade som hållbara, ekologiska eller etiska, vilket kommer att visa sig tydligt i märkningen av våra viner.

alternative text